پیچ و مهره های درجه 8

همه چیز در مورد پیچ و مهره پیچ خشکه | پیچ و مهره اتصال 90 درجه پروفیل Cl-ba-30 کانکت درجه پیچ و مهره راه آهن / پیچ پیچ ماهی با اکسید سیاه درجه سختی انواع پیچ ها |مشخصه درجه موجود در انواع پیچ | دیاکو گستر محدوده سختی پیچ و مهره ها | Hardness ranges of screws, bolts & nuts قاب 6متری عمق 80 میل 8*8 .