معدن میدلندز آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی؛ سرکوب شدید کارگران اعتصابی معدن معدن burnstone در آفریقای جنوبی روی و معادن سنگ آفریقای جنوبی کشف ۲۱ جسد در نزدیکی معدنی در آفریقای جنوبی - ایرنا تجهیزات معدن بیدو آیداهو معامله گران معدن آفریقای جنوبی شرکت معدن آفریقایی جنوبی .